Logo

Seminarium studenckiego Koła Naukowego Prawo praktyce – dr hab. Dorota Fleszer

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Wyższa Szkoła Humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu została założona 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, przez Aleksandra Dudka, pełniącego funkcję Kanclerza Uczelni. Na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1 – 0145/127/TBM97 szkołę wpisano do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 110.