Logo

Seminaria naukowe Oddziału Stowarzyszenia

Room type

Permanent

This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Wyższa Szkoła Humanitas

W Humanitas od zawsze najważniejszy jest człowiek. To właśnie
poszanowanie człowieka i jego rozwoju jest motorem naszych działań. Z tego uczelnia czerpie swoją nazwę, poprzez którą manifestuje -
zgodnie z wielowiekową tradycją europejskich uniwersytetów -
odwołanie do uniwersalnych wartości, takich jak: mądrość, prawda,
dobro, solidarność, pluralizm światopoglądowy.